Widok z drona na pociąg na szlaku Sochaczew-Bednary. Autor Grzegorz Biega
14.07.2021

Podróżni korzystają z nowych peronów między Warszawą a Poznaniem

Zwiększa się komfort przejazdu na linii Warszawa – Poznań m.in. dzięki nowym peronom w Nowej Suchej, Kęszycach i Jasionnie Łowickiej. Przystanki są dostosowywane do potrzeb podróżnych. To efekty realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji trasy. Inwestycja za ok. 2 mld zł jest współfinansowana z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Podróżni zyskali od początku lipca lepszy dostęp do pociągów z nowych peronów w Nowej Suchej, Kęszycach i Jasionnie Łowickiej. Przygotowane są wiaty i ławki. Jest jasne oświetlenie. Orientację w podróży ułatwia czytelne oznakowanie. Dogodne dojście na pociąg, także pasażerom mającym trudności z poruszaniem się lub z ciężkim bagażem, zapewniają pochylnie. Dla osób niewidomych udogodnieniem są ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. W pierwszym kwartale przyszłego roku sąsiednie perony w Nowej Suchej, Kęszycach i Jasionnie Łowickiej będą miały taki sam standard.

Miedzy Poznaniem a Warszawą lepszy dostęp do pociągów

Poza komfortem i podniesieniem poziomu bezpieczeństwa inwestycja na trasie Poznań – Warszawa zapewni sprawną obsługę większej liczby pociągów – lepszą ofertę przewozową. Po zakończeniu prac i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze składy pojadą między Warszawą a Poznaniem w ok. 2:20 h. Możliwe będzie skrócenie podróży regionalnych np. z Kutna do Łowicza o 11 min, a między Sochaczewem a Kutnem o 15 min.

Modernizacja linii Warszawa – Poznań zakończyła się na wielkopolskim odcinku trasy. Podróżni korzystają z dostępniejszych peronów między Swarzędzem a Barłogami w Podstolicach, Koninie i Kole. Na linii są nowe tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania. Teraz efekty inwestycji sukcesywnie osiągane są na odcinkach linii w województwie łódzkim i mazowieckim.

Na odcinku Barłogi – Żychlin podróżni korzystają z nowych peronów na przystankach Sklęczki i Nowe Kutnowskie obok jednego toru, przebudowywane są perony na sąsiednim. W Kutnie są dwa zmodernizowane perony. Na pozostałych dwóch montowane są m.in. ławki i tablice informacyjne. Dla lepszej komunikacji przebudowywane jest przejście podziemne, które zostanie wyposażone w windy. W tunelu instalowane jest oświetlenie.

Niemal na całym, ok. 60 km odcinku wymieniono tory i sieć trakcyjną. Pociągi jeżdżą dwoma nowymi torami między Żychlinem a Starą Wsią oraz Krzewiem i Barłogami. Na pozostałych szlakach wykonawca montuje urządzenia sterowania ruchem, modernizuje perony i obiekty inżynieryjne, m.in. dwa wiadukty w Kutnie.

Między Żychlinem a Sochaczewem są przebudowane perony w Nowej Suchej, Kęszycach, Jasionnie Łowickiej, Mysłakowie, Niedźwiadzie Łowickiej i Zosinowie. W Łowiczu jest nowy peron. Na sąsiednim wykonawca montuje zadaszenie, oświetlenie i nagłośnienie. Przygotowywane jest dogodne dojście nowym przejściem podziemnym, które zastąpi kładkę.

Wymiana torów i sieci trakcyjnej na ponad 50 km odcinku odbywa się z utrzymaniem rozkładowej jazdy pociągów. Nowe tory są na szlakach Bednary – Łowicz, Łowicz – Jackowice i Jackowice – Żychlin. Budowany jest wiadukt nad torami w Łowiczu i przebudowywany most na Rawce.

Na odcinku Swarzędz – Sochaczew są nowe perony na 13 stacjach i przystankach. Na modernizowanej linii przygotowywane są Lokalne Centra Sterowania w Kutnie i Łowiczu. Dzięki nowym systemom i urządzeniom zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Lepsze możliwości przewozu towarów

Inwestycja zwiększa możliwości przewozu towarów na linii, która jest częścią europejskiego korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk. Nowy typ sieci trakcyjnej eliminuje ryzyko przerw w ruchu. Dzięki zwiększeniu liczby podstacji możliwe będą równoczesne przejazdy dwóch lokomotyw o dużej mocy w każdym kierunku. Przed modernizacją możliwy był przejazd jednej lokomotywy w jedną stronę.

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” warty jest ponad 2 mld zł. Wykonywany jest z wykorzystaniem środków z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Zasadnicze prace planowane są do końca 2022 r. Na tempo realizacji wpłynęła m.in. konieczność dodatkowych wzmocnień gruntu i przebudowy podziemnych instalacji, niezaznaczonych wcześniej na mapach. Zwiększyło to zakres robót. Stały kontakt z wykonawcami umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów.

Więcej o efektach modernizacji na stronie internetowej inwestycji.


Kontakt dla mediów:

Radosław Śledziński
zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495


2014-PL-TMC-0180-W | Innovation and Networks Executive Agency (europa.eu)


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Galeria

udostępnij drukuj