O INWESTYCJI

Zakończona Modernizacja Magistrali E20 Warszawa – Poznań

Zakończona Modernizacja Magistrali E20 Warszawa – Poznań

Projekt modernizacji magistrali E20, łączącej Warszawę z Poznaniem, stanowił jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, zrealizowane z myślą o rewolucji w podróżach kolejowych między tymi dwoma miastami. Rozpoczęty w czerwcu 2017 roku projekt, pierwotnie zakładający zakończenie prac po 2,5 roku, został ukończony w ostatnim kwartale 2023 roku. Ten ambitny projekt, którego całkowity koszt wyniósł 2,3 mld złotych, objął odcinek od Swarzędza do Sochaczewa, znacząco wpływając na jakość oraz komfort podróży kolejowych w Polsce.

Cele i Osiągnięcia Inwestycji

Głównym celem modernizacji linii E20 było zwiększenie przepustowości trasy oraz podniesienie standardu podróżowania. W ramach projektu zainstalowano nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym oraz zmodernizowano sieć trakcyjną i system zasilania. Działania te poprawiły bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także dostosowały infrastrukturę do wymogów technicznych specyfikacji interoperacyjności Unii Europejskiej. Dzięki modernizacji, eliminacji barier architektonicznych dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się ułatwiono dostęp do peronów, np. przez montaż wind w przejściach podziemnych oraz wprowadzenie ścieżek naprowadzających i informacji przestrzennej w alfabecie Braille’a. Projekt przyczynił się także do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska poprzez montaż ekranów akustycznych.

Zakończenie prac modernizacyjnych na odcinku Warszawa – Poznań zrewolucjonizowało podróże pociągami na tej trasie, skracając czas przejazdu do około 2 godzin i 24 minut przy założeniu postojów na stacjach Warszawa Zachodnia, Kutno i Konin. Tak znaczące skrócenie czasu podróży jest efektem wieloletnich wysiłków i inwestycji w polską infrastrukturę kolejową. Dzięki tym zmianom, podróżowanie pomiędzy Warszawą a Poznaniem stało się szybsze, wygodniejsze i bardziej dostępne dla wszystkich pasażerów, co jest ważnym krokiem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości usług transportowych w Polsce.