Minuty już zyskaliśmy!

Teraz inwestujemy w komfort i bezpieczeństwo na dekady. Modernizacja trasy E 20 Warszawa - Poznań jest dokończeniem projektu realizowanego w latach dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie modernizacja nie obejmowała pełnego zakresu prac.

Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych. Poziom bezpieczeństwa na trasie nie zostałby podwyższony i ulegał systematycznemu pogorszeniu.

Linia dwutorowa Warszawa - Poznań o długości około 300 km, jest modernizowana na odcinku Sochaczew – Swarzędz (230 km linii kolejowej tj. około 460 km toru).

Wymieniana jest nawierzchnia na 405,21 km toru. Na około 104 km linii kolejowej tory były zabudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (wiek powyżej 30 lat) i ich wymiana jest konieczna. Natomiast na odcinku długości ok. 56 km nawierzchnia jest z początku lat 90 (wiek 23-27 lat), a przy jej układaniu nie było naprawy podtorza. Badania geologiczne potwierdziły konieczność naprawy nawierzchni.


nie są dostosowane do prowadzenia szybkich nowoczesnych pociągów typu pendolino oraz wzmożonego ruchu pociągów towarowych.

Na całym 230 km odcinku jest wymieniane ok. 633 km sieci trakcyjnej. Docelowo będzie 10 podstacji trakcyjnych zasilanych prądem o napięciu 15kV oraz 9 podstacji trakcyjnych zasilanych prądem o napięciu 110 kV. Nowa sieć trakcyjna będzie miała przekrój 450 mm zgodnie z wymaganiami interoperacyjności TSI.

Efektem prac będzie możliwość przejazdu nowoczesnych pociągów pobierających większa moc (6 MW). Będzie większa przepustowość linii i nie będzie problemów z przejazdem pociągów regionalnych. Umożliwi to też wprowadzenie większej częstotliwości kursowania pociągów.pochodziły w zdecydowanej większości z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wymiana urządzeń i budowa nowoczesnych komputerowych centrów sterowania w Koninie, Kutnie i Łowiczu dwukrotnie zwiększa przepustowość linii. W związku z tym pozwoli na jazdę dwukrotnie większej liczby pociągów. Poprawi to też bezpieczeństwo ruchu pociągów.


W 2015 r. była wykonana aktualizacja studium wykonalności przez Instytut Kolejnictwa i ZDG TOR. Analiza kosztów i korzyści potwierdziła zasadność ustalonego zakresu robót.

Projekt otrzymał również dofinansowanie UE, co oznacza że był analizowany pod względem efektywności przez kompetentne grono specjalistów.

Po modernizacji: lepsze zasilanie dla pociągów, np. klasy Pendolino; nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, lepsza realizacja rozkładu jazdy; komfort obsługi, wygodne perony i przejścia; perony i przejścia przyjazne wszystkim pasażerom; krótszy czas podróży w relacjach regionalnych; nowe bezkolizyjne skrzyżowania=lepszy komfort bezpieczeństwa; towary na torach, sprawniejszy przewóz towarów dłuższymi pociągami. Bez modernizacji: ograniczenia w zasilaniu, ograniczona liczba pociągów; nieefektywne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, ograniczone możliwości kursowania pociągów; niskie perony, trudności w obsłudze pasażerów; infrastruktura z barierami, ograniczenia w podróży; ograniczona oferta podróży regio i aglomeracyjnych; utrudnienia w przejazdach, brak nowych wiaduktów; ograniczenia przewozu towarów, m.in. na trasach międzynarodowych.


Zakres projektu

Prace budowlane na odcinku Sochaczew – Swarzędz realizowane są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” współfinansowanego w ramach instrumentu finansowego CEF - Connecting Europe Facility (Instrument „Łącząc Europę”) 2014-2020


 Prace obejmują:

 • przebudowę nawierzchni torów i podtorza, zabudowę rozjazdów, kompleksową przebudowę stacji i posterunków ruchu;
 • budowę budynków Lokalnych Centrów Sterowania w Łowiczu, Kutnie i Koninie;
 • budowę i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę wiaduktów drogowych w Koninie i Łowiczu w miejsce przejazdów kolejowo - drogowych;
 • budowę i przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi;
 • budowę i przebudowę urządzeń nietrakcyjnych;
 • przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych;
 • zastosowanie elementów związanych z ochroną środowiska;
 • budowę i przebudowę budynków infrastruktury kolejowej;
 • modernizację stacji kolejowych i przystanków oraz dostosowanie ich dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Prace budowlane będą prowadzone w latach 2017 – 2022


Czy wiesz, że w ramach inwestycji wykorzystamy:

 • 13 500 ton szyn
 • ponad 430 tys. podkładów kolejowych o wadze ok. 325 kg każdy
 • Ponad 8 tys. słupków i bramek trakcyjnych
 • ok. 300 tys. ton tłucznia i innych materiałów

Wartość projektu


Koszt całkowity projektu: 462 706 002 EUR

Wysokość dofinansowania: 347 816 102 EUR