MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ: W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ: W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI

W 2018 roku, na trasie między Poznaniem a Warszawą, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainaugurowały projekt modernizacji o wartości 2 mld zł. Celem było nie tylko usprawnienie podróży między Wielkopolską a Mazowszem, ale również podniesienie komfortu obsługi na stacjach i przystankach, z myślą o wszystkich pasażerach, w tym osobach niepełnosprawnych.

Zmiany na trasie Września – Konin

Modernizacja 60-kilometrowego odcinka między Wrześnią a Koninem była jednym z kluczowych etapów projektu. Zakończenie budowy nowych torów i sieci trakcyjnej zapowiadało powrót pociągów regionalnych na tę część trasy w połowie lipca. Prace, wymagające tymczasowego wstrzymania ruchu, kontynuowano na odcinku pomiędzy Koninem a Barłogami, gdzie wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Konin – przystanek na drodze do innowacji

W Koninie na ukończeniu jest budowa nowego peronu wyspowego, który, wyposażony w nowoczesne udogodnienia, ma zagwarantować pasażerom łatwiejszy dostęp do pociągów. Budowa nowego przejścia pod torami na przedłużeniu ul. Torowej, dostosowanego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, stanowiła odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.

Postolice i Łowicz – w kierunku dostępności

Podobne prace przeprowadzono na stacji w Postolicach, gdzie zmodernizowano peron, oraz w Łowiczu, gdzie powstało nowe przejście podziemne. Obiekty te, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, mają ułatwić dostęp do pociągów wszystkim pasażerom, w tym osobom z ograniczoną mobilnością.

Efekty modernizacji

Zakończenie modernizacji na kluczowych odcinkach, w tym montaż nowych torów, przebudowa peronów, oraz budowa nowych przejść podziemnych, ma na celu nie tylko zwiększenie przepustowości linii, ale również podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. Nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, bezkolizyjne skrzyżowania, i przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe, mają wspierać płynność ruchu pociągów, zarówno pasażerskich, jak i towarowych.

Wizja przyszłości

Projekt modernizacji linii kolejowej E20, współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”, to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby podróżnych, ale również inwestycja w przyszłość. Przebudowane stacje i przystanki, dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, stają się symbolem nowoczesnej, dostępnej i bezpiecznej kolei, która jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości, promując jednocześnie zrównoważony rozwój i minimalizację śladu węglowego.