LEPSZE PODRÓŻE Z KUTNA –NOWY PERON Z WINDĄ

LEPSZE PODRÓŻE Z KUTNA –NOWY PERON Z WINDĄ

Spoglądając z perspektywy 2024 roku na przeszłe inwestycje, warto przywołać ważne wydarzenie z maja 2019 roku, kiedy to rozpoczęła się modernizacja kolejnego peronu na stacji Kutno. Był to kolejny krok w ramach szeroko zakrojonej przebudowy linii E20, łączącej Poznań z Warszawą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły się tego zadania, aby zapewnić pasażerom wygodniejszy dostęp do pociągów, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa i usprawniając ruch pasażerski oraz towarowy między Wielkopolską a Mazowszem. Projekt ten, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, miał na celu stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury kolejowej.

W Kutnie pasażerowie mogli już korzystać ze zmodernizowanego peronu nr 4, a prace nad kolejną platformą były w toku. Zmodernizowane perony, wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię, zadaszenie, czytelne oznakowanie oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej, miały na celu zwiększenie komfortu podróżnych. Bezpieczeństwo na peronach miało zostać wzmocnione dzięki nowoczesnemu oświetleniu oraz systemowi monitoringu.

Dodatkowo, trwał gruntowny remont przejścia podziemnego, mający na celu zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dostępu do wszystkich peronów. Wymiana około 10 km torów i sieci trakcyjnej, a także instalacja blisko 30 rozjazdów, zapowiadały znaczne usprawnienia w ruchu kolejowym.

Dzięki inwestycjom na linii E20 pasażerowie zyskali lepszy komfort podróży również na innych stacjach i przystankach, m.in. w Podstolicach, Koninie, Kole, Łowiczu, a także Koninie Zachód, Kutnie Azory, Mysłakowie i Leonowie. Perony po modernizacji zostały podwyższone, co w większości przypadków wiązało się z ich zadaszeniem. Dostępność została ułatwiona dzięki instalacji wind i pochylni.

Ostatecznym celem prac była nie tylko poprawa komfortu podróżnych, ale również zwiększenie przepustowości linii, co miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność przewozów. Nowa sieć trakcyjna i układ zasilania umożliwiły przejazd pociągów o większej mocy, a dostosowanie trasy do obsługi składów o długości 750 metrów zapewniło sprawny przewóz ciężkich ładunków.

Patrząc z perspektywy roku 2024, widzimy, że projekt modernizacji linii E20, o wartości ponad 2 miliardów złotych, zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), był kluczowym elementem w rozbudowie i modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej, przyczyniając się do lepszej integracji komunikacyjnej między regionami Polski.