NOWE PERONY NA TRASIE POZNAŃ – WARSZAWA

NOWE PERONY NA TRASIE POZNAŃ – WARSZAWA


Inwestycje na linii życia: nowa era podróży kolejowej z Konina do Warszawy

Grudzień 2018 roku zapisał się złotymi zgłoskami w annałach modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., finansowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”, obiecuje nową jakość podróży między Poznaniem a Warszawą. Odcinek ten staje się symbolem przemian, które umożliwią sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże, stanowiąc równocześnie odpowiedź na współczesne wyzwania ekologiczne i społeczne.

Konin pionierem dostępności

W Koninie, gdzie już teraz pasażerowie cieszą się udogodnieniami nowego peronu, widać wyraźnie, jak wielką wartość dodaną przynosi uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami mobilności. Montowane wiaty, remontowane przejścia podziemne oraz nowe przejście pod torami przy ul. Torowej, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, stanowią modelowe rozwiązania, które powinny stać się standardem na wszystkich stacjach w Polsce.

Postęp na szlaku

Między Kołem a Barłogami nowe tory zwiastują erę podróży bez zakłóceń, a w Kole już teraz możemy obserwować powstawanie nowych peronów oraz przejścia podziemnego z pochylniami i windą, co jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych.

Podstolice w oczekiwaniu na nowość

W Podstolicach, gdzie już we wrześniu pasażerowie będą mieli dostęp do nowego peronu, modernizacja ta jest częścią szerszej inicjatywy, mającej na celu nie tylko poprawę komfortu podróżnych, ale również zwiększenie przepustowości linii, co jest kluczowe dla efektywnego transportu towarowego.

Kutno na drodze do innowacji

W Kutnie prace modernizacyjne obejmują nie tylko perony i tory, ale również przejście podziemne oraz lokalne centrum sterowania. Jest to dowód na to, że modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce idzie w parze z postępem technologicznym i myśleniem przyszłościowym.

Łowicz buduje przyszłość

W Łowiczu, gdzie przejście podziemne zostanie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, widać już kontury nowego wiaduktu drogowego. Jest to wyraz dążenia do stworzenia infrastruktury wspierającej zarówno pasażerów, jak i mieszkańców miasta.

Na szlaku postępu

Projekt modernizacji linii kolejowej E20, realizowany przez PKP PLK, pokazuje, jak za pomocą nowoczesnych technologii oraz przemyślanych rozwiązań architektonicznych, można nie tylko poprawić standardy podróży, ale również przyczynić się do ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju. Dzięki pracy ponad 500 osób każdego dnia i wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, linia Poznań – Warszawa staje się przykładem tego, jak powinny wyglądać inwestycje infrastrukturalne XXI wieku – z myślą o przyszłych pokoleniach i z poszanowaniem dla naszej planety.