W KONINIE, KUTNIE I ŁOWICZU BĘDĄ NOWOCZESNE STACJE

W KONINIE, KUTNIE I ŁOWICZU BĘDĄ NOWOCZESNE STACJE

Zakończył się rok 2017, a z nim kolejny etap prac na linii kolejowej Poznań – Warszawa, jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych w Polsce. Inwestycja o wartości 2 mld zł, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadza znaczące zmiany w infrastrukturze kolejowej, skupiając się nie tylko na poprawie przepustowości i bezpieczeństwa ruchu, ale także na dostosowaniu stacji i przystanków do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.

Prace na odcinku Swarzędz – Sochaczew

Intensywne działania obejmują modernizację linii E20 na odcinku od Swarzędza do Sochaczewa, gdzie demontowane są stare elementy torowe na rzecz nowych konstrukcji. Prace postępują na trzech kluczowych odcinkach: Swarzędz – Koło, Koło – Żychlin oraz Żychlin – Sochaczew, angażując około 800 pracowników i 400 maszyn.

Wyzwania modernizacyjne

Na 130-kilometrowym odcinku pomiędzy Swarzędzem a Kołem wykonawcy zdemontowali już ponad 40 km starych torów. Między Koninem a Swarzędzem ustawiono ponad 700 nowych słupów sieci trakcyjnej, co świadczy o skali i intensywności prac.

Komfortowe stacje na nowej linii

Zmiany, jakie zachodzą na linii, mają na celu nie tylko poprawę jakości jazdy pociągów, ale także podniesienie standardów obsługi pasażerów. Nowe, wyższe i wygodniejsze perony, wyposażone w systemy informacji wizualnej i głosowej, staną się standardem na zmodernizowanych stacjach, oferując lepszą dostępność, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na stacji w Kutnie i Koninie

W Kutnie i Koninie trwają prace nad konstrukcją nowych peronów i przejściem podziemnym, zapewniającym łatwy dostęp do pociągów. W Łowiczu budowany jest nowy peron dwukrawędziowy, a zdemontowana kładka dla pieszych zastąpiona zostanie nowym przejściem podziemnym z windami.

Przyszłość linii Poznań – Warszawa

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Poznaniem a Warszawą, współfinansowana przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”, ma nie tylko zwiększyć możliwości przepustowe tej trasy, ale także zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym lokalne centra sterowania, bezkolizyjne skrzyżowania i przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe, przyczynią się do sprawniejszego ruchu regionalnego i międzyregionalnego, jednocześnie otwierając drogę do zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego w Polsce.