W GRUDNIU W PODRÓŻ Z NOWEGO PERONU W KUTNIE

W GRUDNIU W PODRÓŻ Z NOWEGO PERONU W KUTNIE


Nowa era podróży: Kutno na szlaku postępu

W grudniu 2018 roku, kiedy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły intensywne prace modernizacyjne na stacji w Kutnie, miasto to stało się ważnym punktem na mapie modernizacji trasy kolejowej Poznań – Warszawa. Projekt ten, o ogromnej wartości 230 milionów złotych, finansowany częściowo z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”, symbolizuje nie tylko technologiczny postęp, ale także dążenie do zrównoważonego rozwoju i wsparcia osób niepełnosprawnych w dostępie do transportu publicznego.

Kutno: między historią a nowoczesnością

Miasto Kutno, z bogatą historią sięgającą XV wieku, znane jest z wielu kart polskiej historii. Od strategicznego punktu w obronie przed szwedzkimi najazdami, poprzez rolę ważnego ośrodka handlowego, aż po tragiczne wydarzenia II wojny światowej, Kutno łączy w sobie dziedzictwo przeszłości z dynamiką współczesnego rozwoju. Modernizacja linii kolejowej w Kutnie wpisuje się w ten kontekst jako most łączący bogatą historię miasta z przyszłością mobilności i dostępności.

Dostępność na pierwszym planie

Podczas modernizacji stacji kolejowej w Kutnie szczególny nacisk położono na ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Nowy peron z windą, oświetleniem ledowym, zadaszeniem i ławkami, został zaprojektowany tak, by podróże stały się łatwiejsze dla wszystkich. Ścieżki naprowadzające, przeznaczone dla osób niewidzących i niedowidzących, podkreślają zaangażowanie w tworzenie przestrzeni publicznych dostępnych i bezpiecznych dla każdego.

Ekologia w sercu modernizacji

W trosce o środowisko i zmniejszenie śladu węglowego, projekt obejmuje także modernizację torów oraz sieci trakcyjnej. Inwestycja ta, wpisując się w europejskie cele ekologiczne, ma na celu nie tylko poprawę standardów podróży, ale również promowanie zrównoważonych form transportu.

Wizja przyszłości

Modernizacja stacji w Kutnie to krok ku przyszłości, w której podróże kolejowe staną się jeszcze bezpieczniejsze, wygodniejsze i dostępne dla każdego, niezależnie od jego potrzeb. Nowe perony, systemy informacji głosowej i elektroniczne tablice z godzinami odjazdów pociągów to tylko niektóre z elementów, które mają ułatwić życie mieszkańcom Kutna i podróżnym.

Kutno w drodze do przyszłości

Wraz z końcem 2020 roku, kiedy to planowane jest zakończenie modernizacji, Kutno stanie się ważnym węzłem na odnowionej trasie między Poznaniem a Warszawą, łączącym historię z nowoczesnością. Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt, współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”, nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa, ale również otworzy nowe możliwości dla rozwoju miasta i regionu, sprawiając, że Kutno będzie jeszcze bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich.