WRACAJĄ POCIĄGI REGIONALNE NA TRASĘ WRZEŚNIA – KONIN

WRACAJĄ POCIĄGI REGIONALNE NA TRASĘ WRZEŚNIA – KONIN

Kolej na Nowo: droga do przyszłości

W lipcu 2018 roku, Polskie Koleje Państwowe podjęły znaczący krok ku modernizacji trasy kolejowej łączącej Poznań z Warszawą. Dzięki finansowaniu z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”, realizacja projektu zyskała nową dynamikę, mając na celu nie tylko poprawę standardów podróżowania, ale także zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa.

Konin na szlaku Innowacji

W Koninie, peron wyspowy stał się symbolem nowej ery w podróżowaniu koleją. Wyposażony w estetyczną nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie LED, ławki, a także tablice informacyjne, stał się wzorem dla innych stacji w Polsce. Co ważne, przystosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności pokazuje, jak infrastruktura kolejowa może stawać się coraz bardziej inkluzywna.

Podstolice – krok ku nowoczesności

Podobnie, stacja Podstolice, dzięki zmodernizowanemu peronowi, ułatwia dostęp do pociągów, zwiększając komfort podróżnych. Modernizacja obejmuje także instalację nowych rozjazdów, co wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Modernizacja na odcinku Września – Konin

Reaktywacja połączeń regionalnych na odcinku Września – Konin od lipca 2018 roku, stanowiła pierwszy etap znaczących zmian na linii Poznań – Warszawa. Współistnienie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Konin – Kutno, choć niezbędne z powodu prac modernizacyjnych, pokazało determinację w dążeniu do celu: zwiększenia efektywności i dostępności polskiej kolei.

Kutno w przebudowie

W Kutnie, intensywne prace modernizacyjne dotyczą nie tylko peronów i układu torowego, ale również przejścia podziemnego. Budowa nowych peronów i modernizacja lokalnego centrum sterowania, to elementy większego planu, mającego na celu poprawę funkcjonowania całej linii.

Łowicz kształtuje przyszłość

Stacja w Łowiczu, dzięki budowie nowego przejścia podziemnego przystosowanego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, staje się przykładem, jak zaawansowana technologicznie infrastruktura może wspierać wszystkich użytkowników. Prace torowe oraz budowa wiaduktu drogowego są kolejnymi krokami na drodze do stworzenia bezpiecznej i dostępnej przestrzeni podróżowania.

Wizja na rok 2020

Projekt modernizacji linii E20 między Poznaniem a Warszawą, zaplanowany do zakończenia w 2020 roku, to nie tylko technologiczny postęp. To także świadectwo zmiany paradygmatu w myśleniu o transporcie kolejowym: od zwiększenia przepustowości linii, przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa, aż po dbałość o dostępność i komfort wszystkich pasażerów.

Zrównoważony rozwój w sercu kolei

Podjęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działania, wspierane przez Unię Europejską, pokazują, jak inwestycje infrastrukturalne mogą iść w parze z ochroną środowiska i promowaniem zrównoważonego rozwoju. Projekt E20 nie tylko usprawni podróże między Wielkopolską a Mazowszem, ale również zrewolucjonizuje myślenie o podróżowaniu koleją w Polsce, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby pasażerów i troskę o planetę.