POZNAŃ – WARSZAWA: KOLEJARZE SZLIFUJĄ SZYNY MIĘDZY SWARZĘDZEM A KOŁEM

Szlifowanie torów: inwestycja na trasie Poznań-Warszawa

Szlifowanie torów: inwestycja na trasie Poznań-Warszawa

W kwietniu 2019 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania koleją między Wielkopolską a Mazowszem, rozpoczynając prace szlifowania torów na odcinku Swarzędz – Koło. Ta modernizacja, wartą 2 miliardy złotych, finansowana była częściowo przez Unię Europejską i miała na celu nie tylko poprawę jakości podróży, ale również minimalizację hałasu i śladu węglowego związanego z transportem kolejowym.

Eko-innowacje w praktyce

Specjalny pociąg firmy Speno, wyposażony w zaawansowaną technologię ultradźwiękową i kamienie ścierne, rozpoczął proces szlifowania torów. Prace te, prowadzone głównie nocą, aby nie zakłócać normalnego ruchu pociągów, są przykładem dbałości o ekologiczne aspekty transportu kolejowego. Szlifowanie torów nie tylko zwiększa bezpieczeństwo podróży i wydłuża żywotność infrastruktury, ale także przyczynia się do redukcji hałasu – elementu, który ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska i życia ludzi mieszkających w pobliżu linii kolejowych.

Nowa jakość podróży

Dzięki inwestycji pasażerowie cieszą się zmodernizowanymi peronami, zaprojektowanymi z myślą o dostępności i bezpieczeństwie. Podwyższone platformy, zadaszenia, czytelna informacja pasażerska, nowe ławki, oświetlenie i monitoring to tylko niektóre z udogodnień, które zwiększają komfort podróży. Dodatkowo, antypoślizgowe nawierzchnie i wypukła faktura, a także ścieżki naprowadzające, są istotne z punktu widzenia osób z ograniczoną mobilnością.

W kierunku zrównoważonego transportu

Zakończenie modernizacji linii E20 to ważny krok ku zrównoważonemu transportowi, umożliwiającemu przejazd pociągów z prędkością 160 km/h. Inwestycja ta, poprzez wprowadzenie nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem, budowę bezkolizyjnych skrzyżowań oraz modernizację przejazdów kolejowo-drogowych, znacząco zwiększa bezpieczeństwo i przepustowość linii. To wszystko, w połączeniu z dostosowaniem trasy do obsługi dłuższych składów, sprzyja efektywniejszemu przewozowi ciężkich ładunków, minimalizując tym samym ślad węglowy transportu kolejowego.

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”, realizowany z troską o środowisko naturalne i dobro podróżnych, jest dowodem na to, że modernizacja infrastruktury kolejowej może iść w parze z zasadami zrównoważonego rozwoju.