W KONINIE I KOLE WINDY UŁATWIĄ PASAŻEROM OBSŁUGĘ NA PERONACH

W KONINIE I KOLE WINDY UŁATWIĄ PASAŻEROM OBSŁUGĘ NA PERONACH

Krok ku przyszłości: Modernizacja w Koninie łączy dostępność z ekologią

W grudniu 2018 roku, na stacji w Koninie, rozpoczęła się jedna z ważniejszych faz projektu modernizacji linii kolejowej E20, obejmującej odcinek Swarzędz – Sochaczew. Projekt ten, o wartości przekraczającej 2 miliardy złotych, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, stał się symbolem zaangażowania w tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej wszystkim użytkownikom, bez względu na ich możliwości fizyczne, oraz świadectwem dbałości o minimalizację wpływu transportu na środowisko.

Przystanek Konin: więcej niż modernizacja

W ramach prac na stacji w Koninie, podróżni zyskali dostęp do zmodernizowanego peronu numer 2, a widoczne stały się kontury kolejnego peronu, nr 1. Podwyższenie peronów do wysokości 76 cm ułatwia dostęp do pociągów, podnosząc jednocześnie standardy bezpieczeństwa i komfortu podróży. Nowoczesne rozwiązania, takie jak winda, ledowe oświetlenie, czytelne oznakowanie oraz ławki, to elementy podkreślające nową jakość obsługi na stacji.

Dostępność dla wszystkich

Szczególną uwagę przy realizacji projektu poświęcono osobom o ograniczonej mobilności. Montaż windy na peronie nr 2 oraz planowane zakończenie prac na przejściu podziemnym, które zastąpi dotychczasową kładkę, sprawią, że stacja stanie się w pełni dostępna dla każdego. Antypoślizgowa nawierzchnia z wypukłą fakturą na nowych peronach będzie dodatkowym ułatwieniem dla osób niewidzących i niedowidzących, zapewniając im większą samodzielność podczas korzystania z usług kolejowych.

Ekologiczne podejście

W kontekście dbałości o środowisko, projekt modernizacji linii kolejowej E20 wyróżnia się zastosowaniem rozwiązań ekologicznych. Nowy wiadukt drogowy w Koninie, długi na 27 metrów, wyposażony w dwie jezdnie i ścieżki rowerowe, będzie kolejnym krokiem w kierunku promowania zrównoważonych form mobilności miejskiej. Wzmocnienie gruntu pod przyczółki obiektu oraz zastosowanie nowoczesnych technik budowlanych minimalizują również negatywny wpływ inwestycji na otaczający krajobraz.

Połączenie między regionami: bezpieczniej i sprawniej

Modernizacja linii kolejowej E20 nie tylko zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróży między Poznaniem a Warszawą, ale również poprawi płynność ruchu pociągów, w tym przewozów cargo. Dzięki odnowionej sieci trakcyjnej i nowemu układowi zasilania, trasa zostanie dostosowana do obsługi pociągów o długości nawet 750 metrów, co znacząco wpłynie na efektywność przewozów towarowych w regionie.

Inwestycja z myślą o przyszłości

Projekt modernizacji linii E20, współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, jest wyrazem dążenia do tworzenia infrastruktury kolejowej, która służy społeczeństwu, dba o środowisko i odpowiada na potrzeby współczesnej mobilności. Działania te, realizowane z myślą o przyszłych pokoleniach, podkreślają, jak istotne jest harmonijne połączenie nowoczesnych technologii z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przebudowa linii kolejowej między Poznaniem a Warszawą staje się wzorcem projektu, w którym innowacyjność wspiera dostępność i ekologię, tworząc przestrzeń publiczną przyjazną dla wszystkich użytkowników i delikatną dla otoczenia naturalnego.

Ta transformacja w Koninie i na całym odcinku E20 nie tylko zwiększa atrakcyjność transportu kolejowego jako ekologicznej alternatywy dla podróży samochodem, ale także pokazuje, że Polska kroczy śmiało w kierunku zielonej mobilności, integrując potrzeby osób z różnymi ograniczeniami, by podróżowanie koleją było wygodne i dostępne dla każdego.

Projekt, stanowiący połączenie działań na rzecz ochrony środowiska z technologiczną innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością, ukazuje nową erę w rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce – erę, w której każda inwestycja kolejowa będzie równie ambitna, zrównoważona i inkluzja jak modernizacja linii E20.