10.03.2017

Większy komfort dla pasażerów na trasie z Warszawy do Poznania – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują linię E-20

W Koninie, Kole, Kutnie i Łowiczu zmienią się stacje kolejowe. Komfort podróży zwiększą wyższe, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, lepiej oświetlone perony. Będą nowoczesne wiaty oraz informacja głosowa i wizualna. Lokalne centra sterowania ruchem (LCS) zwiększą bezpieczeństwo podróży.

Konin
Oba perony na stacji zostaną wydłużone do 400 m oraz podwyższone do europejskiego standardu 76 cm. Zostaną one wyposażone w wiaty, ławki, wygrodzenia i barierki oraz funkcjonalne oświetlenie. Będzie nowe nagłośnienie i system wizualnej informacji dla podróżnych. Na peronach wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób na wózkach inwalidzkich. Dla osób o ograniczonej mobilności przewidziano windy i pochylnie. Dla niewidomych i niedowidzących - oznakowanie dotykowe i ścieżki prowadzące

PLK przebudują także przejście pod torami oraz wybudują nowe, na ul. Torowej. We współpracy z miastem wybudują również wiadukt drogowy na połączeniu ul. Wyzwolenia i Paderewskiego, który znacznie usprawni ruch w tej części miasta.

Koło
Powstaną dwa nowe 400 m perony o wysokości 76 cm: jednokrawędziowy i dwukrawędziowy. Zostaną one wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie i system wizualnej informacji dla podróżnych oraz wygrodzenia i barierki. Na peronach wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie peronów będą zaopatrzone w kierunkowe ścieżki prowadzące, miejsca newralgiczne będą opisane językiem Braille’a. Wejście na peron nr 1 ułatwi pochylnia a na peron nr 2 winda. Wygodne przejście pod torami zastąpi dotychczasową kładkę. 

Kutno
Będą 4 nowe perony o wysokości 76 cm. Dwa z nich, każdy o prawie półkilometrowej długości, pozwolą wygodnie obsługiwać najdłuższe pociągi pasażerskie. Perony zostaną wyposażone w wiaty, ławki, małą architekturę, wydajne oświetlenie, nagłośnienie i system wizualnej informacji dla podróżnych oraz wygrodzenia i barierki. Na peronach, zaopatrzonych w tabliczki z pismem punktowym  oraz kierunkowe ścieżki prowadzące, wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przejście pod torami zostanie przebudowane i wyposażone w monitoring. Dostęp na perony ułatwią windy. Modernizacja stacji obejmuje także wiadukt nad ul. dr Antoniego Troczewskiego.

Łowicz
Będą nowe wyższe perony, nr 1 o długości 400 m oraz peron nr 2 o długości 300 m. Obiekty te zostaną wyposażone w wiaty, ławki, małą architekturę, wydajne oświetlenie, nagłośnienie i system wizualnej informacji dla podróżnych oraz wygrodzenia i barierki. Na peronach wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stacja będzie oznakowana dla osób niewidomych i niedowidzących w systemie Braille’a oraz za pomocą ścieżek prowadzących. 

Nowe przejście pod torami, z windami dla osób o ograniczonej mobilności, zastąpi kładkę.

Nowy wiadukt drogowy istotnie usprawni komunikację w Łowiczu, w miejscu przejazdu kolejowo – drogowego na ul. 3 Maja.

Nowe możliwości ważnej trasy 
Na wszystkich stacjach i przystankach PLK przebudują układ torowy, sieć trakcyjną oraz system sterowania ruchem kolejowym. W Koninie, Kutnie i Łowiczu będą nowoczesne lokalne centra sterowania, które usprawnią i zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. 

Przebudowa trasy podwoi możliwości linii. Pociągi dalekobieżne pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Składy te będą miały lepszą obsługę na stacjach. Poprawi się obsługa międzynarodowych przewozów towarowych oraz wzrośnie konkurencyjność transportu kolejowego. Dzięki zwiększonej przepustowości zdecydowanie zyska kolejowa komunikacja regionalna.  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod koniec marca br. wyłonią wykonawców modernizacji linii między Sochaczewem a Swarzędzem. Szacunkowy koszt modernizacji linii to ok. 2,6 mld zł.

Liczby inwestycji
237 km – odcinek dwutorowej linii między Sochaczewem a Swarzędzem;
659 km sieci trakcyjnej – kompleksowa wymiana;
366 km torów – kompleksowa wymiana;
269 szt. rozjazdów – kompleksowa wymiana;
16 mostów – przebudowa;
10 wiaduktów – przebudowa 

 


Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

 

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 600-084-749
e-mail: zbigniew.wolny@plk-sa.pl

 

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Galeria

udostępnij drukuj