05.04.2017

Lepsze podróże między Warszawą a Poznaniem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację linii między Żychlinem a Barłogami. To druga z trzech umów, których realizacja zwiększy możliwości trasy Warszawa – Poznań. Zapewniona zostanie komfortowa obsługa pasażerów, a nowoczesny system sterowania będzie gwarantował bezpieczne podróże i przewóz towarów. Podpisana umowa warta jest ponad 560 mln zł.


Stacja Kutno i przystanek Azory wygodniejsze dla pasażerów


Oczekiwania pasażerów, dotyczące komfortowej obsługi, spełni kompleksowa modernizacja stacji Kutno. Będą odnowione 4 perony o wysokości 76 cm, a przejście pod torami zostanie przebudowane i wyposażone w monitoring. Dostęp na perony ułatwią windy. Modernizacja stacji obejmuje także wiadukt na ul. dr Antoniego Troczewskiego.  
 
Zmodernizowany zostanie także przystanek osobowy w Azorach. Powstanie nowy peron jednokrawędziowy o wysokości 76 cm zaopatrzony w małą architekturę. Na stacji Kłodawa wyremontowane zostanie przejście pod torami. 
 
Wszystkie obiekty przeznaczone dla pasażerów będą dobrze oznakowane i wyposażone w informacje głosowe i wizualne. Na stacji będą wiaty, ławki, barierki oraz funkcjonalne oświetlenie. Wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnie peronów będą zaopatrzone w kierunkowe ścieżki dotykowe. 
 

Dobra podróż, towary na torach i bezpieczeństwo

Dla zapewnienia komfortu podroży pasażerów i bezpiecznego przewozu towarów, między Żychlinem a Barłogami zmodernizowanych zostanie około 88 km torów i zamontowanych 108 nowoczesnych rozjazdów, istotnych dla szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu pociągów przez stacje. Ponadto planowana jest wymiana ponad 200 km sieci trakcyjnej i przebudowa 5 mostów i 3 wiaduktów kolejowych. Na linii zmieni się system sterowania ruchem kolejowym, a w Kutnie powstanie nowoczesne lokalne centrum sterowania (LCS), które wykorzystując nowoczesny, komputerowy zdalny system sterowania będzie odpowiadało za bezpieczne przejazdy pasażerskie i transport towarów między Żychlinem a Barłogami. 
 
Modernizację trasy między Żychlinem a Barłogami wykona konsorcjum firm, którego liderem jest ZUE S.A. W skład konsorcjum wchodzą także STRABAG i BUDIMEX. Umowę, wartą około 560 mln zł, podpisano 5 kwietnia 2017 r. 
 

Podróże w czasie modernizacji 

Pierwsze roboty na torach między Barłogami a Żychlinem rozpoczną się 12 czerwca 2017 r. i potrwają do 30 listopada 2019 r. Pociągi w czasie modernizacji będą jeździły w obu kierunkach po jednym torze. Na przełomie września i października 2018 r. przez około 30 dni, na 38 km odcinku od Kutna do Barłóg będą prowadzone roboty jednocześnie na obu torach. W tym okresie między Kutnem a Barłogami będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

Kompleksowe efekty prac na trasie Warszawa – Poznań

- Modernizacja linii jest dokończeniem projektu z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wówczas zadania nie objęły pełnego zakresu prac - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. realizacji inwestycji. - Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem jest bardzo ważną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie skutkowałby brakiem oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.
 
Przebudowa linii zwiększy możliwości przepustowe i pozwoli na przejazd większej ilości pociągów na dobę oraz dobre połączenie przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Pociągi dalekobieżne pojadą na całym odcinku z prędkością 160 km/h. Podniesie się poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży pasażerów. Znikną bariery architektoniczne, które utrudniają podróże osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.
 
Budowa całkowicie nowego systemu sterowania ruchem pociągów wraz z kompleksową modernizacją sieci trakcyjnej i układów zasilania, pozwoli na jazdę pociągów z nowoczesnymi lokomotywami o większej mocy. Modernizacja linii jest również niezwykle ważna dla przewozów towarowych. Trasa zostanie dostosowana do obsługi pociągów o długości 750 m, będą po niej sprawnie przejeżdżały cięższe ładunki.
 
 

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty,
odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

 


Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.

Galeria

udostępnij drukuj