POZNAŃ – WARSZAWA: LOKOMOTYWY SPRAWDZIŁY MOSTY POD KONINEM

POZNAŃ – WARSZAWA: LOKOMOTYWY SPRAWDZIŁY MOSTY POD KONINEM

Pięć lat temu, w czerwcu 2019 roku, odbyło się ważne wydarzenie na mapie polskich inwestycji infrastrukturalnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły pomyślne próby obciążeniowe na gruntownie przebudowanych mostach kolejowych na Kanałach Warta – Gopło i Grójeckim. Dzięki tym działaniom, od 9 czerwca 2019 roku, pociągi z Poznania do Warszawy mogły przemieszczać się szybko i bezpiecznie, łącząc Wielkopolskę z Mazowszem na nowo zmodernizowanej trasie. To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla poprawy jakości podróży pasażerskich oraz efektywności przewozów towarowych w Polsce.

Inwestycja, której wartość przekroczyła 2 miliardy złotych, była współfinansowana przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Podczas prób obciążeniowych zespół ekspertów szczegółowo zbadał parametry przebudowanych mostów, wykorzystując do testów lokomotywę Gama. Przeprowadzone testy dynamiczne, w tym przejazdy z docelowymi prędkościami 140 km/h na Kanale Warta – Gopło i 160 km/h na Kanale Grójeckim, potwierdziły gotowość mostów do obsługi ruchu kolejowego zgodnie z najwyższymi standardami.

Modernizacja objęła nie tylko samą przebudowę mostów, ale i wymianę konstrukcji, ułożenie nowych torów oraz instalację sieci trakcyjnej, czyniąc obiekty bardziej wytrzymałymi i przygotowanymi na przyjęcie lokomotyw o większej mocy oraz składów o długości 750 metrów. Taka infrastruktura sprzyja nie tylko pasażerom, ale i przewozom towarowym, które są kluczowe dla gospodarki, zwłaszcza w kontekście łączenia wschodniej i zachodniej granicy państwa.

W dniu 9 czerwca 2019 roku, wznowiono ruch na linii Poznań – Konin – Warszawa, oferując pasażerom lepszy komfort podróży dzięki zmodernizowanym peronom, już dostępnym w miejscowościach takich jak Podstolice i Konin, a także w Kole. Dzięki tym pracom zwiększyła się przepustowość linii, co miało znaczący wpływ na sprawny i bezpieczny ruch pociągów pasażerskich i towarowych.

Teraz, z perspektywy roku 2024, patrząc wstecz, możemy docenić skalę i znaczenie tej inwestycji dla polskiej infrastruktury kolejowej. Nie tylko udało się znacząco poprawić jakość podróży między Wielkopolską a Mazowszem, ale również zwiększyć możliwości logistyczne na jednej z kluczowych tras kolejowych w Polsce. To doskonały przykład, jak strategiczne inwestycje infrastrukturalne przekładają się na rozwój gospodarki i poprawę jakości życia obywateli.