Minuty już zyskaliśmy!

Teraz inwestujemy w komfort i bezpieczeństwo na dekady. Modernizacja trasy E 20 Warszawa - Poznań jest dokończeniem projektu realizowanego w latach dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie modernizacja nie obejmowała pełnego zakresu prac.

Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych. Poziom bezpieczeństwa na trasie nie zostałby podwyższony i ulegał systematycznemu pogorszeniu.

Linia dwutorowa Warszawa - Poznań o długości około 300 km, będzie modernizowana tylko na odcinku Sochaczew – Swarzędz (230 km linii kolejowej tj. około 460 km toru).

Wymiana nawierzchni będzie prowadzona na 160 km toru, w tym na długości ok 56 km dotyczy to nawierzchni z początku lat 90 (wiek 23-27 lat), przy jej układaniu nie było naprawy podtorza. Teraz jest ona wymagana, co potwierdziły badania geologiczne, w związku z tym po pracach ziemnych ułożymy nowy tor.

Pozostałe odcinki z wymianą torów o długości około 104 km były zabudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (wiek powyżej 30 lat) ich wymiana jest konieczna.

Podsumowując:
1. na łączną długość około 460 km toru wymianie nie będzie podlegać około 300 km, które zostały zabudowane w ostatnich 20 latach.
2. wymieniamy 160 km toru.
 


nie są dostosowane do prowadzenia szybkich nowoczesnych pociągów typu pendolino.

Sieć trakcyjna zostanie wymieniona na całym odcinku tj. ok 230 km linii. Zbudowanych zostanie 9 nowych podstacji trakcyjnych a 10 zmodernizowanych.

Efektem prac będzie możliwość przejazdu nowoczesnych pociągów pobierających większa moc (6MW). Nie będzie problemów z przejazdem pociągów regionalnych. Umożliwi to też wprowadzenie większej częstotliwości kursowania pociągów.


pochodzą w zdecydowanej większości z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wymiana urządzeń i budowa nowoczesnych komputerowych centrów sterowania dwukrotnie zwiększy przepustowość linii. W związku z tym pozwoli na jazdę dwukrotnie większej liczby pociągów. Poprawi to też bezpieczeństwo ruchu pociągów.


W 2015 r. była wykonana aktualizacja studium wykonalności przez Instytut Kolejnictwa i ZDG TOR. Analiza kosztów i korzyści potwierdziła zasadność ustalonego zakresu robót.

Projekt otrzymał również dofinansowanie UE, co oznacza że był analizowany pod względem efektywności przez kompetentne grono specjalistów.


Zakres projektu

Prace budowlane na odcinku Sochaczew – Swarzędz realizowane są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” współfinansowanego w ramach instrumentu finansowego CEF - Connecting Europe Facility (Instrument „Łącząc Europę”) 2014-2020


 Prace obejmują:

 • przebudowę nawierzchni torów i podtorza, zabudowę rozjazdów, kompleksową przebudowę stacji i posterunków ruchu;
 • budowę budynków Lokalnych Centrów Sterowania w Łowiczu, Kutnie i Koninie;
 • budowę i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę wiaduktów drogowych w Koninie i Łowiczu w miejsce przejazdów kolejowo - drogowych;
 • budowę i przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi;
 • budowę i przebudowę urządzeń nietrakcyjnych;
 • przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych;
 • zastosowanie elementów związanych z ochroną środowiska;
 • budowę i przebudowę budynków infrastruktury kolejowej;
 • modernizację stacji kolejowych: Łowicz, Kutno, Koło, Konin, Podstolice i przystanków: Leonów, Mysłaków, Kutno-Azory i Konin Zachód oraz dostosowanie ich dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Prace budowlane będą prowadzone w latach 2017 – 2020


Czy wiesz, że w ramach inwestycji wykorzystamy:

 • 13 500 ton szyn
 • ponad 430 tys. podkładów kolejowych o wadze ok. 325 kg każdy
 • Ponad 8 tys. słupków i bramek trakcyjnych
 • ok. 300 tys. ton tłucznia i innych materiałów

Wartość projektu


Koszt całkowity projektu: 462 706 002 EUR

Wysokość dofinansowania: 347 816 102 EUR

zgodnie z Aneksem nr 1 do Grant Agreement 2014-PL-TMC-0185-W z dnia 08.06.2017 r.


Zamknięcia
linii kolejowych

W celu maksymalnego skrócenia czasu prac i tym samym zminimalizowania utrudnień dla podróżnych wprowadzone zostaną czasowe, dwutorowe zamknięcia odcinków linii:


Dla zamkniętych czasowo odcinków linii Sochaczew – Swarzędz planowane są objazdy dalekobieżnych pociągów pasażerskich liniami nr 353, 131, oraz okresowo liniami nr 18, 11 oraz nr 1 przez Inowrocław i Gniezno. Czas przejazdu najszybszych pociągów pasażerskich na trasie Warszawa – Kutno – Zamków – Gniezno – Poznań wyniesie około 3h 15 min, czyli wzrośnie o ok. 45 minut.

Dla pociągów towarowych przewidziano trasy objazdowe z wykorzystaniem linii kolejowych nr 11, 12, 14, 272 – trasy południowe, oraz linii kolejowych nr 9, 18, 131, 353 – trasy północne.

Dla ruchu regionalnego na zamkniętych liniach kolejowych zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, droga krajową nr 92 i autostradą A2, skomunikowana z pociągami regionalnymi.