Zniżki obowiązujące w PKP

Zniżki obowiązujące w PKP

Wielu podróżnych, którzy korzystają z usług polskich kolei, zastanawia się, na jakie zniżki może liczyć przy zakupie biletu. Okazuje się, że oferta jest naprawdę szeroka i skierowana do pokaźnego grona konsumentów. Poniższe podpowiedzi mogą być więc szalenie pomocne.

PKP to największy przewoźnik kolejowy w kraju. W 2023 roku z jego usług skorzystało ponad 320 milionów podróżnych. Ważne jest, aby pamiętać, że firma świadczy usługi nie tylko krajowe, ale też międzynarodowe. 

W wielu przypadkach możemy zaś liczyć na atrakcyjne ceny, dzięki którym za bilety zapłacimy znacznie mniej. Jakie są obecne zniżki obowiązujące w przejazdach osobowych PKP?

 • Senatorowie i posłowie – 100%
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej – 100%
 • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – 100%
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych – 100%
 • Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego – 100%
 • Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży: osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osobie niewidomej – 95%
 • Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 93%
 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych – 78%
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu (za aktualne miejsce pobytu uznaje się każde miejsce deklarowane przez podróżnego) do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo– wychowawczej, placówki oświatowo– wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem – 78%
 • Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – 78%
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji – 78%
 • Studenci do ukończenia 26 roku życia, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia, doktoranci do ukończenia 35 roku życia – 51%
 • Studenci – studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia – 51%
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,, z wyjątkiem osób niewidomych – 49%
 • Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki
 • rodzinne – 37%, dwa przejazdy w roku
 • Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 37%
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – 37%
 • Weterani poszkodowani – 37%
 • Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nauczyciele akademiccy – 33%

Należy pamiętać, że nie jest to pełny wykaz zniżek, gdyż jest ich aż 36. Wszystkie dostępne są na oficjalnej stronie PKP.

Jeśli już wiecie, na jakie ulgi możecie liczyć, możecie skoncentrować się na przyjemnej i spokojnej podróży. Jednym ze sposobów na spędzenie czasu jest oglądanie wydarzeń sportowych. W tej kwestii pomocny może okazać się bonus powitalny STS, dzięki któremu zyskacie dostęp do wielu atrakcyjnych relacji. Pełna rejestracja nie jest wymagana.