dyżurny ruchu w LCS Łowicz, 09.03.2022, autor: Łukasz Bryłowski (1)
06.04.2022

Bezpieczne podróże pod nadzorem Lokalnego Centrum Sterowania

Na stacji w Koninie już działa nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania (LCS). W Łowiczu, w nowym LCS, uruchomione są komputerowe urządzenia oraz część stanowisk obsługujących stację Łowicz Główny wraz z przyległymi szlakami.

Lokalne centrum sterowania (LCS) to nowoczesna nastawnia zdalnego sterowania wyposażona w system komputerowy umożliwiający integrację i automatyzację działania systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym. Pozwala prowadzić ciągły nadzór w czasie rzeczywistym nad ruchem pociągów z jednego miejsca obsługi (nastawni). Ma możliwość centralizacji sterowania ruchem wielu posterunków – zarówno liniowych, jak i stacyjnych, bocznicowych czy posterunków odgałęźnych.

LCS integruje wiele systemów komputerowych, stacyjnych i liniowych, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na stacjach (Ebilock, ESTW lub podobne systemy innych firm), szlakach (SBL) i przejazdach (SSP i SPR). Ponadto większy stopień informatyzacji systemu sterowania ruchem kolejowym pozwala zwiększyć jego bezpieczeństwo dzięki ograniczeniu ryzyka błędu generowanego przez czynnik ludzki. LCS wyposażone jest w sprzężone systemy zabezpieczeń, na bieżąco monitorujące wszystkie parametry istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wiele funkcji wykonywanych dotychczas przez dyżurnych ruchu odbywa się automatycznie. Zadanie obsługi sprowadza się do ingerencji jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacjami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia.

 Zobacz jak wygląda Lokalne Centrum Sterowania w Koninie:

 

 

Galeria

udostępnij drukuj