03.07.2018

Prace na linii kolejowej Poznań – Warszawa nabierają tempa

Na linii kolejowej pomiędzy Poznaniem a Warszawą są już nowe tory i sieć trakcyjna. Na stacjach widać nowe perony. W lipcu pociągi wrócą na odcinek między Wrześnią a Koninem. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wartej 2 mld zł pociągi między Wielkopolską a Mazowszem pojadą sprawniej. Pasażerowie zyskają lepszy komfort obsługi na stacjach i przystankach.

Na 60 kilometrowym odcinku modernizowanej linii E20 pomiędzy Wrześnią a Koninem trwają zaawansowane prace przy montażu sieci trakcyjnej. Wykonawca zakończył budowę 54 kilometrów nowych torów. Prowadzone są jeszcze prace przy montażu urządzeń sterowania ruchem. W połowie lipca na trasę wrócą pociągi, a prace wymagające wstrzymania ruchu będą realizowane na 40 kilometrowym odcinku pomiędzy stacją Konin a Barłogi – przewoźnik wprowadzi zastępczą komunikację autobusową.

W Koninie na ukończeniu jest budowa nowego peronu wyspowego. Zamontowano wiatę. Trwa montaż oświetlenia, nawierzchni, ławek i tablic informacyjnych. W trakcie jest remont istniejącego przejścia podziemnego na stacji. Kształtów nabiera także nowe przejście pod torami w ciągu ul. Torowej. Zakończono prace przy budowie jego pierwszego segmentu pod dwoma torami. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Z obu jego stron będą pochylnie, które pozwolą bezpiecznie skorzystać z przejścia. Na stacji w Koninie zamontowano już 15 nowych rozjazdów, a 20 jest w trakcie montażu.

Na stacji Postolice kończy się budowa nowego peronu. Oddana do użytku jest jedna krawędź. Do końca lipca zostanie zrobiona druga krawędź a do końca sierpnia peron zostanie całkowicie oddany do eksploatacji. Na stacji zamontowano już ponad 24 nowe rozjazdy. Na ukończeniu są prace przy budowie nowych torów.

Na stacji Łowicz w miejsce zlikwidowanej kładki nad torami budowane jest przejście podziemne, które zostanie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Aktualnie z wybudowanego segmentu tunelu wykonawca wykonuje wyjścia na peron, do miasta i w stronę budynku dworcowego. Widać także podpory konstrukcji wiaduktu drogowego, który zastąpi przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ul. 3 Maja. Trwają roboty torowe. Kończy się budowa peronu nr 1. Rośnie nowy budynek Lokalnego Centrum Sterowania.

Zakończono także układanie toru nr 1 na 14-kilometrowym szlaku Jackowice – Żychlin. Przebudowywane są przepusty. Na odcinku Bednary – Łowicz wykonawca zakończył wzmacnianie podłoża pod nowe tory. Prowadzone są roboty przy sieci trakcyjnej.

Modernizacja torów, sieci trakcyjnej i obiektów między Warszawą a Poznaniem zwiększy możliwości przepustowe linii i pozwoli na przejazd większej liczby pociągów. Projekt zapewni sprawniejszy ruch regionalny i międzyregionalny. Przebudowa układów stacji, zapewni także sprawną obsługę dłuższych pociągów towarowych i lepsze warunki dla przewozów cargo.

Nowoczesne urządzenia, lokalne centra sterowania, nowe bezkolizyjne skrzyżowania i przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dla wszystkich pasażerów przebudowane stacje i przystanki będą wygodniejsze i przystępniejsze.

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

 

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 600 084 749


„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.

 

 

Galeria

udostępnij drukuj