14.03.2017

Minuty już zyskaliśmy! Teraz inwestujemy w komfort i bezpieczeństwo na dekady

 

Modernizacja trasy E 20 Warszawa – Poznań jest dokończeniem projektu realizowanego w latach dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie modernizacja nie obejmowała pełnego zakresu prac.

Obecny stan techniczny linii E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz nie pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h na ponad 60 km linii. Dalsza eksploatacja, bez przeprowadzenia prac modernizacyjnych, nie pozwoli na utrzymanie aktualnie obowiązującej prędkości. Stan techniczny urządzeń sterowania ruchem na części posterunków powinien gwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa.

Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. realizacji inwestycji.

Sieć trakcyjna jest jeszcze z lat siedemdziesiątych, podobnie jak znaczna część urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wymienić należy także infrastrukturę na odcinkach linii kolejowej. Stacje nie zapewniają oczekiwanego standardu obsługi. 

Modernizacja sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania (moc rzędu 6MW) pozwoli na szybki, równoczesny przejazd nowoczesnych pociągów, m.in. klasy Pendolino i składów regionalnych, co obecnie nie jest możliwe. Tracą na tym pasażerowie – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. realizacji inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na trasie z Warszawy do Poznania zwiększą komfort podróży i poziom bezpieczeństwa. Umożliwimy przejazd dwa razy większej liczbie pociągów - linia zwiększy swoją przepustowość. Międzynarodowa trasa, także w ruchu towarowym, w pełni uzyska oczekiwany europejski standard. 


Efekty prac, które zakończą kompleksową modernizację linii:
 


1. Podnosimy komfort podróży:

 • perony na stacjach Podstolice, Konin, Koło, Kutno, Łowicz i przystankach będą przebudowane i dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych
 • perony będą kompleksowo wyposażone w wiaty, siedzenia, nowe oświetlenie
 • zostaną zmodernizowane obecne i wybudowane nowe przejścia podziemne dla pieszych
 • pełna, czytelniejsza informacja pasażerska 
   

2. Zwiększamy poziom bezpieczeństwa

 • nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i przy większej liczbie pociągów
 • zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe zapewnią bezpieczniejszy i sprawniejszy system komunikacji kolejowej i drogowej
 • przebudowane i wybudowane bezkolizyjne skrzyżowania całkowicie wyeliminują ograniczenia w ruchu i znacząco zwiększą bezpieczeństwo 
 • przebudowane perony, lepiej oświetlone i oznakowane, to bezpieczeństwo pasażerów przy wsiadaniu i wysiadaniu
   

3. Pojedzie dwa razy więcej pociągów - linia zwiększy swoją przepustowość 

 • dzięki nowoczesnym centrom sterowania, rozjazdom oraz przebudowanym układom torowym przez stację będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów
 • czas odjazdu pociągów będzie lepiej dostosowany do potrzeb pasażerów 
 • kursowanie pociągów będzie możliwe wg przyjętego taktu (określonych odstępów np. co 30 min.)
   

4. Krótsze podróże - pociągi pojadą szybciej 

 • pociągi regionalne i dalekobieżne pojadą szybciej od kilkunastu do kilkudziesięciu minut dzięki przebudowie torów na szlakach i na stacjach
 • szybszy przejazd ułatwią nowe urządzenia srk na 20 stacjach i przystankach: Kostrzyn Wielkopolski, Podstolice, Sokołowo Wrzesińskie, Strzałkowo, Słupca, Cienin, Konin, Konin Zachód, Kramsk, Koło, Barłogi, Kłodawa, Krzewie, Kutno, Kutno Azory, Stara Wieś, Żychlin, Jackowice, Łowicz, Bednary
 • rozjazdy zapewniają sprawny przejazd przez stacje i organizację przejazdów pociągów regionalnych i dalekobieżnych
   

5. Międzynarodowa trasa – w pełni uzyska europejski standard

 • Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem to część większej trasy łączącej Morze Północne z Bałtykiem. To jedna z 10 priorytetowych europejskich korytarzy towarowych. Infrastruktura na tej trasie będzie na oczekiwanym jednolitym, wysokim poziomie, m.in. dla towarowych składów o długości 700 m
   
   

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Galeria

udostępnij drukuj